foreningen metamolde     ER EN IDEELL FORENING BASERT PÅ ULØNNET FRIVILLIG ARBEID. 

FORMÅL:
1. Å skape et stemningsfullt og innholdsrikt årlig kulturarrangement i Molde rettet mot hele regionen. Spesielt klassisk musikk og billedkunst skal fremmes.  Foreningen Metamolde skal tilstrebe å være en inspirasjonskilde for distriktets innbyggere og næringsliv, og å skape muligheter for disse til å komme sammen under inspirerende og utviklende omstendigheter.
2. Å bidra til et bedre oppvekstmiljø for barn og unge gjennom positive tiltak innen, og økonomisk støtte til barne- og ungdomskulturen. 
3.  Å bidra til at eldre, pleietrengende og funksjonshemmede får et godt tilrettelagt kulturtilbud av høy klasse. 
FORENINGEN METAMOLDE, Postboks 283, 6401 Molde
Tel. (+47) 9002 6996
post@metamolde.no 
 STYRE:  Terje Tovan (styreleder),  Arne Henrik Sæther, Per Johansen, Morten Lunde, Ragnar Heggdal
 
Til forsiden